Men Konsumentverket säger att jag ska få pengarna tillbaka för inställda evenemang

Våra allmänna villkor, som du godkänner när du anmäler dig till ett av våra evenemang, är mycket tydliga. I händelse av force majeure (till exempel myndighetsbeslut) är vi inte skyldiga att erbjuda återbetalning. Det finns inte heller någon tvingande konsumentlagstiftning som är tillämplig på köp av startplats och som kan vara anledning till att de allmänna villkoren är ogiltiga. En startavgift till ett lopp utgör varken en vara eller en tjänst i konsumentköplagens (1990:932) eller konsumenttjänstlagens (1985:716) mening. Utöver detta så finns det inte heller stöd för att tillämpa konsumentlagstiftningen analogt.
Nämnda lagar gäller dessutom relationen näringsidkare och konsument. Vi är av den bestämda uppfattningen att våra ägarföreningar inte kan anses omfattas av begreppet näringsidkare samt att en analog tillämpning av konsumentlagstiftningen därmed blir än mer märklig. De lopp som arrangeras av Marathongruppen arrangeras i syfte att stödja och underbygga föreningarnas ideella idrottsverksamhet. 
För oss och andra större arrangörer av motionsevenemang är våra allmänna villkor och det force majeure-villkor de innehåller därmed en absolut nödvändighet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Allt vårt arbete är framåtriktat. Förberedelserna för ett evenemang startar minst 12 månader innan evenemanget äger rum. Vi har av den anledningen en hög andel fasta kostnader och behöver fatta investeringsbeslut med lång framförhållning. Om det skydd som force majeure-villkor ger inte är giltigt så har vi inte förutsättningar att driva vår typ av verksamhet.
Vi kommer aldrig att kunna profitera på den här situationen och vi hade aldrig velat göra det ens om vi kunnat. Inför 2021 kommer vi att göra allt vi kan för att kompensera de löpare som drabbats under 2020, men innan vi vet om vi kommer kunna genomföra några evenemang överhuvudtaget i år så vet vi inte heller om vi överlever eller vilket utrymme som finns för kompensation. Under tiden kan vi bara be om och hoppas på tålamod från alla som drabbats.
Här kan du läsa mer om de ekonomiska konsekvenserna för Marathongruppen med anledning av coronapandemin (länk)
Tjejmilen Kundtjänst Rapportera olämpligt innehåll

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.